Turisticky atraktivním cílem je hrad Křivoklát, založený na počátku 12. století knížetem Vladislavem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Praha - Malá Strana, Vltava a Karlův most, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Pohled z Prahy směrem k severozápadu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Krása kraje, nazývaného jako Český ráj, učarovala mnohým umělcům, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Hrad Český Šternberk, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Koněpruské jeskyně, největší jeskynní systém v Čechách, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Mělnický zámek a věž kostela sv. Petra a Pavla při pohledu od historických zdymadel v Hoříně, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
zataženo
PÁ 18.12.
2/6°
zataženo
SO 19.12.
3/3°
zataženo
NE 20.12.
3/4°

Praha, hlavní město České republiky

Praha - Metropole České republiky je považována za jedno z nejkrásnějších měst Evropy i světa. Dominantou starobylého města na březích řeky Vltavy je Pražský hrad, založený Přemyslovci již v 9. století. Na jeho třetím nádvoří stojí skvost gotické architektury a pomyslný duchovní střed českého státu, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Pražský hrad a katedrála

Panoráma Pražského hradu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.S budováním opevnění na vyvýšeném místě nad řekou započali zřejmě někdy v 9. století přemyslovští panovníci. S jejich rostoucí mocí se hradiště i město pod ním začalo postupně rozrůstat a nabývat na významu. Lucemburk Karel IV. začal roku 1344 budovat honosnou gotickou katedrálu zasvěcenou sv. Vítu. Jejím dokončením až o celých šest století později (r. 1929) získal Pražský hrad svou definitivní podobu.

Malá Strana

Praha - Malá Strana, Vltava a Karlův most, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Malá Strana - území mezi Pražským hradem a řekou Vltavou. Jeho centrem je svažité Malostranské náměstí, na němž stojí mohutný chrám sv. Mikuláše, považovaný za nejvýznamnější barokní stavbu v Čechách. Další velkolepou malostranskou stavební památkou je komplex budov Valdštejnského paláce s přilehlou zahradou. Z Malostranského náměstí stoupá k Hradu turisty vyhledávaná Nerudova ulice, známá svými domovními znamení (např. U Dvou slunců, U Tří housliček, U Zlaté číše aj.)

Karlův most

Praha - Karlův most ze staroměstského břehu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Karlův most - nejstarší z pražských mostů (a druhý nejstarší u nás) spojuje Malou Stranu na levém a Staré Město na pravém břehu Vltavy. Stojí přibližně v místech původního Juditina mostu, strženého povodní. Stavbu, k níž bylo přistoupeno roku 1357, inicioval císař Karel IV. Most dlouhý přes 500 metrů a široký 9,5 metru je tvořen 16 oblouky. Na jeho pilířích najdeme celkem 30 převážně barokních plastik. Vstup na most střeží na obou stranách mostecké věže, přičemž gotická Staroměstská mostecká věž se díky své výzdobě řadí k nejkrásnějším fortifikačním stavbám Evropy.

Staré Město

Praha - Prašná brána (1475) a secesní Obecní dům (1906 - 11), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Staré Město - pražská čtvrť na pravém břehu Vltavy. Jejím centrem je Staroměstské náměstí s několika význačnými památkami, jako je radnice s proslulým orlojem a Týnský chrám. V centru náměstí stojí pomník církevního reformátora mistra Jana Husa. Směrem k Vltavě vybíhá z náměstí Pařížská třída, luxusní pražský bulvár. K dalším pamětihodnostem Starého Města patří gotická Prašná věž, u níž začíná Královská cesta, či nejvýznamnější secesní památka Prahy, Obecní dům.