Turisticky atraktivním cílem je hrad Křivoklát, založený na počátku 12. století knížetem Vladislavem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Praha - Malá Strana, Vltava a Karlův most, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Pohled z Prahy směrem k severozápadu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Krása kraje, nazývaného jako Český ráj, učarovala mnohým umělcům, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Hrad Český Šternberk, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Koněpruské jeskyně, největší jeskynní systém v Čechách, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Mělnický zámek a věž kostela sv. Petra a Pavla při pohledu od historických zdymadel v Hoříně, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
zataženo
PÁ 18.12.
2/6°
zataženo
SO 19.12.
3/3°
zataženo
NE 20.12.
3/4°

Střední Čechy - Mladá Boleslav a Mladoboleslavsko

Mladoboleslavsko dnes patří k hospodářsky nejčilejším oblastem republiky. Osidlování probíhalo v minulosti především z iniciativy šlechty. Románské kostely v Mohelnici nad Jizerou (12. století) a ve Vinci u Mladé Boleslavi (12.–13. století) předznamenávají svou monumentálností, ale i významem pro vývoj umění celých Čech, budoucí prosperitu a úlohu kraje. Panské gotické hrady jsou dnes romantickými zříceninami (Valečov, Zvířetice, Michalovice a Dražice), ale nikdy nebyly skutečnými centry oblasti.

Mladá Boleslav

Mladoboleslavský hrad (dnes Muzeum) má své základy ve 12. století. Jeho gotické jádro ustoupilo dodnes dochované renesanční přestavbě z 16. století, kdy toto poddanské město prožívalo svůj první rozkvět, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Hlavním střediskem kraje bylo již od 13. století město Mladá Boleslav. Humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1595) umožnil měšťanům, aby si koupili svobodu. Tehdejší prosperitu odráží řada dochovaných renesančních domů, radnice (1554–1559), protestantský kostel českých bratří (1544 až 1554) i ostatní městské chrámy (Panny Marie a sv. Havla), ale též vodárna (1493–1554, přestavěna v 18. století). Fungovala zde řemesla i zvonařská či knihařská dílna a v neposlední řadě odtud pocházejí i dva zdejší renesanční kancionály, dnes umístěné v muzeu. Rozkvět tohoto protestantského města (od roku 1600 již královského) přerušily třicetiletá válka a následné perzekuce. Od 18. století se zde znovu staví a město opět procitá do hospodářské prosperity. Ta trvá dodnes, především zásluhou automobilového průmyslu, který se zde úspěšně rozvíjí již od roku 1905.

LAURIN A KLEMENT

1905: Zrodil se první automobil Laurin & Klement – model Voiturete A s dvouválcovým motorem o výkonu 7 koňských silS Mladou Boleslaví je neodmyslitelně spojena největší české automobilka – Škoda Auto Česká republika. Z následujícího stručného historického přehledu je patrné, jak rychle se fi rma po svém založení rozvíjela: 1895: Mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement začínají v dílně v domě čp. 149/III v Pražské ulici vyrábět jízdní kola pod značkou Slavia. Nově založený podnik má kromě svých zakladatelů dalších 5 zaměstnanců.
1896: Podnik Laurin a Klement vyrábí několik modelů bicyklů vlastní konstrukce a již tehdy poskytuje na své výrobky 2letou záruku
1898: Podnik Laurin a Klement má již 32 zaměstnanců a jeho nová výrobní hala zabírá plochu 1 100 m2
1899: Václav Laurin a Václav Klement předvádějí v Praze novinářům své první motocykly – stroje evropských parametrů, první v celém Rakousko-Uhersku a Německu.
1905: Zrodil se první automobil Laurin & Klement – model Voiturete A s dvouválcovým motorem o výkonu 7 koňských sil. Ve fi rmě pracuje v té době už 355 zaměstnanců, výrobní prostory zabírají 8 000 m2.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ŠKODA AUTO NA KARMELI

Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli - monumentální časová osa, zahrnující dějiny zdejší automobilky, světa, českých zemí, Mladé Boleslavi od doby 2000 let před Kristem až po dnešek, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli tvoří původní klášterní komplex a novostavba. V roce 2007 se zde citlivě propojila historická a moderní architektura a vznikl výjimečný reprezentativní prostor pro pořádání vzdělávacích a společenských akcí. Budova nabízí moderně vybavené učebny, zasedací místnosti a dva sály, jež lze spojit ve velkou přednáškovou aulu. Součástí areálu je i kostel svatého Bonaventury, jenž byl založen v roce 1345 jako součást klášterního komplexu minoritů. V současnosti je využíván pro výstavní účely, módní přehlídky nebo hudební a pěveckou produkci. Na rozlehlých terasách vzdělávacího centra se odehrávají open air akce pro veřejnost. Centrum Na Karmeli je místem spojení minulosti s budoucností. I proto zde byla v roce 2012 zpřístupněna monumentální časová osa, zahrnující dějiny zdejší automobilky, světa, českých zemí, Mladé Boleslavi od doby 2000 let před Kristem až po dnešek.

Bělá pod Bezdězem

Ve stínu hlavního centra však kvetla i menší městečka. Bělá pod Bezdězem s dochovanými zbytky původního opevnění ze 14. století (Česká brána) je známá především svým renesančním zámkem, který patří zdejšímu slavnému rodu Valdštejnů. Zámecké rezidence jsou vůbec typické pro tento kraj, kdysi ovládaný šlechtou.

Benátky nad Jizerou

Benátky nad Jizerou – nádvoří renesančního zámku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.V Benátkách nad Jizerou, na zříceninách gotického kláštera, postavil někdy před rokem 1526 Bedřich z Donína zámek, na němž se dodnes dochovala původní sgrafi tová výzdoba s bohatými fi gurálními výjevy, krajinami a ornamenty. Právě tady prováděl dánský astronom Tycho de Brahe (1546–1601) svá pozorování, a Bedřich Smetana (1824–1884) tu v letech 1844–1847 působil jako učitel hudby. Zdejší sochy z dílny M. B. Brauna pocházejí z Lysé nad Labem, z centra Šporkových mecenášských aktivit. Zámecké interiéry jsou vybaveny rokokově.

Kosmonosy

Kosmonosy – Loreta, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Podobným menším centrem jsou i Kosmonosy. Rozkvět jim přinesla až doba po třicetileté válce. Za Černínů z Chudenic vznikl v letech 1697–1709 zámek, piaristický klášter, Loreta a řada dalších staveb. O sochařskou výzdobu se postarala zdejší dílna rodiny Jelínků, která svým významem přesáhla hranice regionu.

Mnichovo Hradiště

Původní renesanční zámek v Mnichově Hradišti, který patřil protestantu Václavu Budovci z Budova (1621 popraven na Staroměstském náměstí), získali Valdštejnové. Ti jej nechali přestavět Mar. Ant. Canavallem do úctyhodných rozměrů a po roce 1711 jej obklopili parkem s kapucínským klášterem a rodovou hrobkou. Areál doplňují hospodářské budovy, pavilon a kašna. Po úpravách v 19. století a mezi léty 1919–1921 sem bylo převezeno zařízení duchcovského zámku (včetně 22 000 svazků valdštejnské knihovny). Mnichovo Hradiště představuje jednu z největších šlechtických rezidencí na našem území.

Drábské světničky

Drábské světničky – útočiště vytesaná ve skalách, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Hospodářský rozkvět, ale i jiné lidské počínání vždy postupovaly na Mladoboleslavsku bez nadbytečné újmy na krásách přírody. Dokonce i husitské války zde po sobě zanechaly velmi romantická zákoutí v Drábských světničkách. Asi ve 20. letech 15. století si na sedmi pískovcových blocích husité vytesali hrad s 18 místnostmi a 8 chodbami. Po bitvě u Lipan jej opustili a z obávaného místa se stala dnešní romantická zřícenina.