Kokořín

V lesnaté severní části Mělnicka, asi 10 km od Mělníka, najdeme hrad Kokořín. Původní stavba z první poloviny 14. století nad říčkou Pšovkou byla po roce 1544 uváděna již jako pustá a postupně chátrala. Po třicetileté válce byl Kokořín dokonce zařazen císařem Ferdinandem mezi tzv. prokleté hrady, které nesměly být udržovány, aby nemohly být zneužity k ohrožení panovnické moci. V 19. století lákala zřícenina romantické umělce, mimo jiné básníka Karla Hynka Máchu. Před úplnou zkázou ji zachránila romantická regotizace provedená v letech 1911–1918. Šlo tehdy v Čechách o první komplexně pojatou rekonstrukci a záchranu zříceniny středověkého hradu a současně její zpřístupnění veřejnosti.

V lesnaté severní části Mělnicka, asi 10 km od Mělníka, najdeme hrad Kokořín. Původní stavba z první poloviny 14. století nad říčkou Pšovkou byla po roce 1544 uváděna již jako pustá a postupně chátrala. Po třicetileté válce byl Kokořín dokonce zařazen císařem Ferdinandem mezi tzv. prokleté hrady, které nesměly být udržovány, aby nemohly být zneužity k ohrožení panovnické moci. V 19. století lákala zřícenina romantické umělce, mimo jiné básníka Karla Hynka Máchu. Před úplnou zkázou ji zachránila romantická regotizace provedená v letech 1911–1918. Šlo tehdy v Čechách o první komplexně pojatou rekonstrukci a záchranu zříceniny středověkého hradu a současně její zpřístupnění veřejnosti.

Hrad dal jméno celé turistické oblasti Kokořínsko a také chráněné krajinné oblasti téhož jména. Pro zdejší "kaňonovitou" krajinu jsou mj. typické pískovcové skály, z nichž nejproslulejší i nejzajímavější jsou Pokličky. Tyto zvláštní útvary (nejvyšší jsou vysoké až 12 metrů) nad Kokořínským dolem připomínají svým tvarem obří houby – tvoří je vrchní krycí deska ("poklička") tvořená odolným železitým pískovcem, zatímco nižší část skalní věže má jiné složení a podléhá zvětrávání více. Stává se postupně užší a užší a vytváří tak jakousi "nohu". Vzhledem k tomu, že eroze samozřejmě stále pokračuje, dnešní "nejvyvinutější" pokličky se zřítí, ale zároveň budou z jiných pískovcových bloků vznikat nové.

Kokořín, Kam na výlet Střední Čechy