Konopiště

Raně gotický hrad Konopiště vznikl na počátku 14. století. Původní středověká pevnost se sedmi věžemi, dvěma padacími mosty a mocnými hradbami se v baroku proměnila na zámek. Vlastníkem Konopiště byl následník rakouského trůnu Ferdinand d‘Este (zastřelený 28. 6. 1914 v Sarajevu), který byl iniciátorem úprav ve stylu historického romantismu na konci 19. století. Mezi několika unikátními expozicemi vyniká sbírka zbraní, na 300 000 loveckých trofejí nebo největší evropská sbírka se svatojiřským námětem.

Konopiště, Kam na výlet Střední Čechy