Mladá Boleslav

Mladá Boleslav – Metalová cesta

Městem prochází 7 km dlouhá naučná stezka Metalová cesta, která vede historickými zákoutími a upozorní na významné pamětihodnosti.  Návštěvníka cestou provází na šestnácti zastaveních originální informační audiovizuální panely z kovářské dílny. Zevnějškem z patinované oceli
odkazují k dějinám Mladé Boleslavi, která je s kovem nerozlučně spojena, především díky dlouholeté tradici výroby automobilů.

Mladá Boleslav – Metalová cesta

Městem prochází 7 km dlouhá naučná stezka Metalová cesta, která vede historickými zákoutími a upozorní na významné pamětihodnosti.  Návštěvníka cestou provází na šestnácti zastaveních originální informační audiovizuální panely z kovářské dílny. Zevnějškem z patinované oceli
odkazují k dějinám Mladé Boleslavi, která je s kovem nerozlučně spojena, především díky dlouholeté tradici výroby automobilů. 

A co může město kromě prohlídky ŠKODA Muzea svým návštěvníkům nabídnout? Představí nám například mladoboleslavský hrad, středověký palác Templ, nádherné secesní divadlo, architekturu Jiřího Krohy, Židovský hřbitov, Lesopark Štěpánku, nebo velkolepé svatostánky Starého města, renesanční radnici a Staroměstské náměstí s moderní fontánou. Podobné panely, které už ale nejsou přímo součástí trasy, je možné nalézt i u zříceniny hradu Michalovická putna, na letišti a u Kliniky Dr. Pírka. Pro dětského výletníka je připravena zkrácená varianta.

Mladá Boleslav, Kam na výlet Střední Čechy