Huť František v Sázavě

Centrum sklářského umění – huť František v Sázavě

V Centru je formou stálé expozice vystavena rozsáhlá sbírka moderního sklářského umění. Jedná se o umělecká díla vytvořená na Mezinárodních sklářských sympoziích (International Glass Sympozium) uspořádaných podnikem CRYSTALEX a.s. v Novém Boru v letech 1982–2006, kterých se zúčastnili přední sklářští výtvarníci z celého světa (tzv. Sbírka IGS).

Centrum dále poskytuje prostor i pro pořádání krátkodobých výstav, na kterých se představují renomovaní sklářští výtvarníci, sklářské školy i malíři.

Centrum sklářského umění – huť František v Sázavě

V Centru je formou stálé expozice vystavena rozsáhlá sbírka moderního sklářského umění. Jedná se o umělecká díla vytvořená na Mezinárodních sklářských sympoziích (International Glass Sympozium) uspořádaných podnikem CRYSTALEX a.s. v Novém Boru v letech 1982–2006, kterých se zúčastnili přední sklářští výtvarníci z celého světa (tzv. Sbírka IGS).

Centrum dále poskytuje prostor i pro pořádání krátkodobých výstav, na kterých se představují renomovaní sklářští výtvarníci, sklářské školy i malíři. V hlavní hutní hale jsou pořádány kulturní akce (divadelní představení, koncerty, besedy).

Součástí centra jsou moderně vybavené sklářské dílny zaměřené na jednotlivé sklářské techniky: rytí, broušení, malování, pískování, sklofoukačské zpracování na kahanu, na slinování skla a výrobu skleněné plastiky.

Centrum pořádá speciální programy pro žáky a studenty, které navazují na školní osnovy (Skřítek Kerblík a skleněný poklad, Skleněná alchymie).
Pro širokou veřejnost Centrum pořádá pravidelné a populární sezónní akce: Velikonoce na Františku, Skleněný jarmark (začátkem července) a Advent na Františku.

Víte, že…?

„Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František“ se zasloužila o rekonstrukci nejstarší dochované sklářské huti v Sázavě – huti František, kterou postavil roku 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Provoz Centra sklářského umění byl zahájen dne 7. června 2014.

Huť František v Sázavě, Pro děti Střední Čechy