Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Černé uhlí na Kladensku

Historie dobývání černého uhlí na Kladensku sahá až do 3. čtvrtiny 18. století, kdy se uhlí dobývalo v severovýchodní části dnešního města. Roku 1846 došlo k objevení mohutné černouhelné sloje, což přineslo obrovský rozmach těžby – až do konce 19. století se ve zdejším revíru těžilo víc černého uhlí než na Ostravsku. Roku 1889 pak došlo k založení proslulé Poldiny huti (Poldihütte).

Na konci 80. let 20. století dochází k postupnému utlumování těžby, přičemž poslední vůz s vytěženým „černým zlatem“ vyjel z dolu Schoeller 29. června roku 2002. Toho dne se historie hornictví na Kladensku uzavřela – trvala 230 let.

Černé uhlí na Kladensku

Historie dobývání černého uhlí na Kladensku sahá až do 3. čtvrtiny 18. století, kdy se uhlí dobývalo v severovýchodní části dnešního města. Roku 1846 došlo k objevení mohutné černouhelné sloje, což přineslo obrovský rozmach těžby – až do konce 19. století se ve zdejším revíru těžilo víc černého uhlí než na Ostravsku. Roku 1889 pak došlo k založení proslulé Poldiny huti (Poldihütte).

Na konci 80. let 20. století dochází k postupnému utlumování těžby, přičemž poslední vůz s vytěženým „černým zlatem“ vyjel z dolu Schoeller 29. června roku 2002. Toho dne se historie hornictví na Kladensku uzavřela – trvala 230 let.

O historii těžby černého uhlí na Kladensku se více dozvíte v unikátním Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi až k jámovým budovám dolu.

Provozní doba:
listopad/ březen 09:00–15:00
duben / říjen 09:00–17:00

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, Zážitky Střední Čechy