Památník Lidice

Lidice …a nevinní byli vinni
Dne 10. června 1942 nacisté vyhladili obec Lidice, jako odplatu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo obce je dnes pietním územím, jehož prázdnota připomíná nesmírnost celé tragédie. Poznání historie obce Lidice, celosvětového symbolu obětí válečných zločinů, je ponaučením pro budoucí generace. Předválečný život obce Lidice, ale i válečné události zprostředkovává návštěvníkům moderní multimediální expozice … a nevinní byli vinni v budově muzea a výstavní síni Pod Tribunou v areálu památníku.

Remember Lidice
Proti zlu je možné se postavit i uměním.

Lidice …a nevinní byli vinni
Dne 10. června 1942 nacisté vyhladili obec Lidice, jako odplatu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo obce je dnes pietním územím, jehož prázdnota připomíná nesmírnost celé tragédie. Poznání historie obce Lidice, celosvětového symbolu obětí válečných zločinů, je ponaučením pro budoucí generace. Předválečný život obce Lidice, ale i válečné události zprostředkovává návštěvníkům moderní multimediální expozice … a nevinní byli vinni v budově muzea a výstavní síni Pod Tribunou v areálu památníku.

Remember Lidice
Proti zlu je možné se postavit i uměním. Památník Lidice spravuje jedinečnou sbírku moderního výtvarného umění. Výzvu k jejímu založení dal v roce 1967 sir Barnett Stross. Mnoho umělců z celého světa na ni reagovalo darováním svého díla. Sbírka vděčí za mnohé i berlínskému galeristovi René Blockovi, který v roce 1967 v reakci na Strossovu výzvu zorganizoval Hommage à Lidice, výstavu 21 umělců, aby připomněl zničení české vesnice nacisty v roce 1942.
Nová expozice Remember Lidice představuje díla dnes slavných umělců jako Gerhard Richter, Wolf Vostel, Sigmar Polke, či mladých tvůrců jako Maaria Wirkkala, Ayse Erkmen, VALIE EXPORT, kteří uměním reagují na současné válečné a politické konflikty ve světe.

Stavíme nové Lidice
Vyhlazení Lidic způsobilo v celém světě šok. Ve Velké Británii okamžitě vzniklo z iniciativy sira Barnetta Strosse hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou žít), sbírající finance na stavbu nových Lidic. Po válce byla obec i díky této podpoře postavena podle návrhu architektů vedených Františkem
Markem. Výstavbu, bytovou kultury i životy žen a dětí, které přežily válku a navrátily se, představuje expozice Stavíme nové Lidice, umístěná v rodinném domě č. p. 116.
Symbolickou spojnicí mezi starými a novými Lidicemi je Růžový sad, založený roku 1955 opět z iniciativy sira Barnetta Strosse. Dnes, s více jak 24 000 růžemi, patří k největším na světě.

Památník Lidice
Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz

Otevřeno denně:
Duben až říjen od 9:00 do 18:00
Listopad až březen od 9:00 do 17:00
Zavírací dny: 24., 25., 26. a 31. 12. a 1. 1.

Dospělí 90 Kč
Děti do 15 let 45 Kč
Studenti (ISIC) 45 Kč
Osoby starší 65 let 45 Kč
Osoby zdravotně postižené 45 Kč
Držitelé průkazu IYTC, ITIC, ALIVE 45 Kč
Držitelé průkazu AMG, RGCR, ICOM zdarma
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti) 180 Kč

Památník Lidice, Zážitky Střední Čechy